Logo
 • enOther countries
 • viTiếng Việt
 • thภาษาไทย
 • idBahasa Indonesia
 • msMalaysia
 • enLaos
 • Trang chủ /
 • Chính sách giới thiệu

Hoa hồng lên đến 300$ cho mỗi lần giới thiệu thành công

Các bước để trở thành
Đại sứ thương hiệu của Kyna English

Bước 1Đăng ký để trở thành Đại sứ thương hiệu của chúng tôi

Bước 2Bộ phận Phát triển kinh doanh sẽ cung cấp tài liệu sản phẩm, hướng dẫn và tạo tài khoản hệ thống để theo dõi thu nhập.

Bước 3Bắt đầu giới thiệu bằng cách chia sẻ đường link của bạn hoặc gửi thông tin khách hàng đến affiliates@kynaenglish.com.

 • Tỷ lệ hoa hồng: 25%

 • Hưởng hoa hồng với ghi danh lại

 • Thu nhập cập nhật rõ ràng trên hệ thống

 • Đào tạo kỹ năng bán hàng miễn phí

Trở thành đại sứ của chúng tôi

Back to top