Logo
  • enOther countries
  • viTiếng Việt
  • thภาษาไทย
  • idBahasa Indonesia
  • msMalaysia
  • enLaos
  • Trang chủ /
  • Kyna Career!

Ứng tuyển để trở thành thành viên của KYNA ENGLISH

Banner
Banner
Edu

Mang lại sự bình đẳng trong giáo dục

Young people

Trao quyền cho thế hệ trẻ

Good life

Tạo tác động đến hàng triệu người

Vị trí tuyển dụng

All
All

Giá trị cốt lõi

Dynamic

Năng động

Transparent

Minh bạch

Honest

Trung thực

Hard-Work

Chăm chỉ

Team-Work

Làm việc nhóm

Persistent

Kiên trì

A smiling manA smiling manA smiling man
Back to top