Logo
 • enOther countries
 • viTiếng Việt
 • thภาษาไทย
 • idBahasa Indonesia
 • msMalaysia
 • enLaos
 • Trang chủ /
 • Chương trình học

Chương trình học đa dạng tại Kyna English

thumbVideo

Chương trình học cá nhân hoá

Học viên được thiết kế chương trình giảng dạy, chủ động chọn giáo viên phù hợp nhất theo trình độ và nhu cầu riêng biệt.

girl tree

Các chương trình toàn diện
cho thế hệ trẻ (4-18 tuổi)

programprogram

Phương thức học và học phí

img program

Mô hình lớp học cá nhân hoá

 • classLớp 1 kèm 1
 • clock25 hoặc 50 phút

Mô hình lớp học nhỏ

 • classLớp 1 kèm 4
 • clock50 phút
img program
img program

Mô hình lớp học cá nhân hoá

 • classLớp 1 kèm 1
 • clock25 hoặc 50 phút
bannerbanner
Back to top